Even inn på kretslaget!

Tre Bjarg-spillere er valgt ut til å representere sine kretslag gjennom vinteren. Fortjent uttak for alle tre som legger mye ned i egen utvikling og viser vei for andre. Vi gratulerer!

Vi gratulerer Even Thoresen Rasmussen som er tatt ut på kretslaget for gutter 2004! 

Even har jobbet målrettet både i år og tidligere og når her ett av sine mål på veien – veldig fortjent.

Han har en flott nærteknikk og kan behandle ballen på en god måte både under press og i stor fart. Dette sammen med god fotballforståelse, stort repertoar av pasninger og stadig større kapasitet gjør at han styrer mange kamper fra sin sentrale midtbaneposisjon. Han kan også spille offensivt eller på en av sidene. 

Denne sesongen har hans hverdag vært med G15, men med regelmessig kamp og trening sammen med jevnaldrende på G14. Han har på den måten fått ulike typer utfordringer og har vokst på det. 

Even er dermed i flott selskap med Vida Dybevåg Tveit (J 2004) og Stian Olsnes (G 2003) som klubbens representanter blant kretsens aller beste i sin alder.

Gjennom vinteren trener kretslagene regelmessig sammen, og får på den måten en del ekstra treninger med høy kvalitet. Vi er godt fornøyd med å være representert i tre lag, og våre spillere vil ta med mange gode impulser og referanser tilbake til sine lag i klubben.

Felles for alle tre spillere er at de scorer høyt på viktig punkter for å fortsette utviklingen. De trener mye, både på lag, akademi, og gjennom egentrening. De har en meget god tilstedeværelse i alle økter, og krever mye av seg selv. Alle tre følges opp av Torbjørn Bakervik gjennom klubbens spillerutviklingsprogram – dette i tett samarbeid med deres lags trenere.

Vi gratulerer igjen, og ønsker lykke til fremover!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift