NFF HORDALANDS LEDERSTIPEND 2018 TILDELT HENNING RØED

NFF Hordaland har avholdt Klubbkonferansen 2019. Her ble NFF Hordalands lederstipend for 2018 tildelt IL Bjarg Fotball sin leder Henning Røed! GRATULERER TIL HENNING!

NFF Hordalands lederstipend for 2018 ble tildelt vår egen Henning Røed !! 

Juryens begrunnelse:
"Årets leder har relativt kort fartstid som tillitsvalgt i klubben, men har på få år markert seg svært positiv, tatt stort ansvar og har allerede ivaretatt mange og sentrale oppgaver. Han har involvert seg både på og utenfor treningsfeltet og har allerede rukket å bekle mange roller:
* Trener i barnefotball
* Leder barnefotball
* Trener akademi
* Dugnads- og prosjektansvarlig anleggsutbygging
* Klubbleder
Han har særlig vært opptatt av å bedre treningsfasilitetene for barn og ungdom i klubben, og ledet arbeidet med sårt tiltrengt 7'er avlastningsbane i nærmiljøet. Klubben rekrutterer spillere fra flere skoler, og han har som leder hatt stort fokus på å styrke samarbeidet mellom skolene i barnefotballen og derigjennom gjøre overgangen til ungdomsfotball så smidig som mulig, noe som igjen vil redusere frafall i ungdomsårene.
Han viser grunnleggende og stor interesse i å utvikle klubben gjennom sitt engasjement, sin positive væremåte og sin evne til å motivere og gi ansvar til medspillere rundt seg.
NFF Hordaland takker for innsatsen så langt og gratulerer HENNING RØED fra IL Bjarg med velfortjent lederstipend for 2018 på kr. 5.000,-"

IL Bjarg er utrolig stolt av Henning og det arbeidet han legger ned for klubben vår!
Gratulerer Henning - (og gratulerer til fotballgruppen)
😊💪

Foto: Tove Iren Vindenes, NFF Hordaland

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift