Vårt nye hovedstyre er på plass

20. mars ble det valgt nytt hovedstyre i Bjarg. Vår tidligere leder Jan Petter Nøst ble takket av etter å har vært medlem i hovedstyret siden 1997.

Han har vært leder i flere perioder. I årene 2012-2018 har Jan Petter ledet en klubb i vekst og utvikling. 
 
En betydelig medlemsvekst og dobling av omsetning viser at vi er på rett vei. Fundament som er bygget skal nå videreforedles og tas videre.
 
Vi takker Jan Petter for utallige timer som han har bidratt med til beste for IL Bjargs utvikling. 
 
Ny leder i hovedstyret er Atle Midtbø. Han har vært med i hovedstyret siden 2014 og vært nestleder i inneværende periode. Atle har tidligere flere styreverv i idretten i Sogn og Fjordane, både på lags og kretsnivå.
 
På spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver han brenner for som ny leder kommer svarene kjapt.
 
– De handler om ny hall og strukturere arbeidet vi gjør i klubben. 
 
I disse dager er vi i god dialog med kommunen om nye rammevilkår for utvikling, drift og vedlikehold av Stavollen idrettspark. Vi som klubb har noen spennende år foran oss. På anleggssiden jobber vi for å stå sterkere rustet til å møte økende medlemsmasse. 
 
Nytt gulv i Bjarghallen kommer i sommer. Nytt kunstgress på bane 1 jobbes det med å få på plass så raskt som mulig. Går alt etter planen så tror jeg vi kan ønske nye og eksisterende medlemmer velkommen i ny hall i løpet av 2-3 år.
 
Det er mye som skjer fremover og jeg er takknemlig for den positiviteten og «driven» våre medlemmer bidrar med. Vi vil alle at IL Bjarg skal være et godt sted å være for alle våre medlemmer.
 
 
Med seg i det nye hovedstyret får han:
 
Birthe Ørbeck-Lomheim
Nest leder
 
Bjørn Hønsi Følling 
Styremedlem
 
Kristin Hjernes 
Styremedlem
 
Tone Helene Anderson 
Styremedlem
 
Kristoffer Evjen 
Varamedlem
 
Marit Oksholm 
Varamedlem
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift